Living area 89.99
Floor area 121.15
Build up area ---------m²
Porch 14.00
Lenght 12.80 m
Width 12.10 m

Price: 890 €

Galima šio kartotinio projekto korektūra. Pasikeitus statybos reglamentams, projektas tikslinamas.

Ground floor plan
1.
Tambour 2.51 m²
2. Entr. hall-staircase 7.21 m²
3. Sitting room 33.47 m²
4. Room 12.58 m²
5. Kitchen 14.01 m²
6. Bathroom 7.14 m²
7. Porch 14.00 m²
Attic
1. Entr. hall 14.30 m²
2. Room 10.36 m²
3. Room 8.56 m²
4. Room 11,01 m²

← Back